Vaš zanesljiv partner za večjezikovno komunikacijo in upravljanje informacij na globalni ravni


 
Vizija

Zaradi stalnih in vedno hitrejših sprememb v sodobni družbi sta danes bolj kot kdaj koli prej informacija in njeno pravilno posredovanje ključnega pomena za uspešno vključevanje v gospodarske in širše družbene tokove.


Našim strankam želimo omogočati učinkovito mednarodno komunikacijo v poslovnem in širšem družbenem okolju. To jim lahko zagotavljamo kot uveljavljen ponudnik prevajalskih in spremljajočih storitev ter tehnologije, tako na domačem trgu kot drugod po svetu v okviru mednarodne skupine STAR.


Vse razpoložljive kompetence usmerjamo v sooblikovanje dolgoročnih strateških partnerstev z našimi strankami, v skladu z njihovimi poslovnimi cilji in vizijo.


Poslanstvo


Naše osnovno poslanstvo je skrb za jezik kot osnovno komunikacijsko sredstvo ter neločljiv del slehernega posameznika in njegove identitete. Zato strankam v skladu z njihovimi poslovnimi cilji in vizijo zagotavljamo večjezikovno komunikacijo, s katero lahko na najbolj primeren in učinkovit način dosežejo izbrane ciljne populacije po vsem svetu. V ta namen skrbimo za trajni razvoj notranjih in zunanjih sodelavcev, ki je potreben za nadgradnjo njihovih kompetenc in strokovnosti. Pri tem in za potrebe stalnega zagotavljanja kakovosti naši sodelavci uporabljajo najsodobnejšo jezikovno tehnologijo STAR.